Bijvangst Programma

Duurzaamheid:
CO2

De reductie van CO2 door Goedopweg bedraagt 9.645 ton per jaar.

9.645 ton CO2 reductie staat gelijk aan de CO2-reductie door het plaatsen van ongeveer 90.000 zonnepanelen.

Leefbaarheid:
Stikstof (NOx) en fijnstof (PM10)

Het neveneffect op het aantal spitsmijdingen is een reductie van 13,4 ton stikstof per jaar. En een fijnstofreductie van 1,7 ton per jaar.

De resultaten zijn berekend als gemiddelden voor de hele regio.

icon
>>>>>>>>>>>>>