Doorfietsroutes

Uit onze effectmeting blijkt dat ruim 36% van de werknemers één of meerdere dagen per week naar het werk fietst. En dat de kwaliteit van een fietsroute invloed op het fietsgebruik van werknemers heeft. Daarom investeerden wij in doorfietsroutes. Met succes: in de regio Utrecht gaf 27% van de fietsers aan dat zij vinden dat hun route is verbeterd. En 19% pakt om deze reden vaker de fiets!

In Amersfoort zijn fietspaden verbeterd langs de Heideweg, op bedrijventerrein De Hoef en het Laakpad in Vathorst. Dit leidt tot ongeveer 92 spitsmijdingen per werkdag.

In Utrecht zorgde het realiseren van de fietsroute langs de Vleutensebaan voor 129 spitsmijdingen per werkdag. Daarnaast zijn er in Utrecht verbeteringen uitgevoerd voor fietsers op het zuidelijke deel van de Singel-Oost en op de fietsroute van Overvecht naar Utrecht Science Park.

In Nieuwegein zorgen de Nieuwe Heemsteedsebrug en fietspaden langs de Structuurbaan voor 89 spitsmijdingen per werkdag. Het fietspad langs de A.C. Verhoefweg is ook verbeterd.

qoute_8

Elke dag rijden er ruim
125.000 fietsers in Utrecht via de binnenstad
naar hun studie of werk.
Zij kunnen samen een lint vormen
van Groningen tot aan Maastricht.

Effecten Vleutensebaan

73% van de gebruikers is forens.

51% van de gebruikers fietst 4 dagen of meer per week over de Vleutensebaan.

25% van de spitsfietsers is meer gaan fietsen door de nieuwe fietsroute.

Dat komt vooral door het nieuwe fietspad.

Effecten Nieuwe Heemsteedsebrug

70% van de gebruikers is forens.

68% van de gebruikers fietst 4 dagen of meer per week over de brug.

35%van de spitsfietsers is meer gaan fietsen door de brug.

Dat komt vooral door het nieuwe fietspad.

qoute_8

P-route fiets
Goedopweg werkte mee aan de plaatsing van 24 digitale borden in de binnenstad en rondom het centrum van Utrecht om aan te geven hoeveel vrije plaatsen er zijn in diverse fietsenstallingen. De zogenaamde P-route Fiets verwijst fietsers via deze borden en via een handige app naar de dichtstbijzijnde vrije plekken in veertien Utrechtse fietsenstallingen. 80% van de gebruikers van deze fietsenstallingen is redelijk tot goed bekend met de borden van P-route fiets. Het grootste deel van de borden werkt op zonne-energie.

Fietsenstalling ‘De Knoop’
Begin april gaat de nieuwe fietsenstalling ‘De Knoop’ bij Utrecht Centraal Station open. Hiermee zijn er 3.200 extra fietsparkeerplekken in het centrum van Utrecht