Goedopweg naar een bekende naam

Naamsbekendheid

Uit onderzoek naar de naamsbekendheid van Goedopweg in januari 2018 in de regio Utrecht, blijkt dat bijna één op de drie inwoners Goedopweg kent. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen van 18 tot 60 jaar of ouder. Opvallend is dat mensen die regelmatig naar het werk fietsen (minimaal één keer per week) Goedopweg vaker herkennen (36%) dan degenen die minder dan één keer per week naar het werk fietsen (24%). Uit onze meest recente geclusterde effectmeting blijkt dat binnen het bereik van Goedopweg zelfs meer dan de helft (54%) van de werkenden bekend is met één of meerdere projecten van Goedopweg.

Uit het onderzoek blijkt dat Goedopweg het meest bekend is door haar sociale media (7%) en www.goedopweg.nl (8%). De bezoekersaantallen op onze website groeien met de dag. Hierin zijn wij binnen een jaar tijd met 68% gestegen; van 76.030 naar 128.007 unieke bezoekers per jaar! Van onze bezoekers is 67% tussen de 25 en 54 jaar oud. Ruim 60% van de websitebezoekers is man, en opvallend is dat ruim 46% de website via een smartphone bezoekt. De P+R pagina’s worden het vaakst bezocht.qoute_8

qoute_8