Talking Traffic

ITS/Smart mobility


Intelligente verkeersregelinstallaties, zogenaamde iVRI’s, kunnen het aankomende verkeer via apps en navigatiesystemen herkennen en wegbeheerders hierover informeren. Deze techniek wordt via Talking Traffic ontwikkeld en draagt bij aan de verkeersveiligheid en een betere doorstroming van fietsverkeer, openbaar vervoer en autoverkeer. Wegbeheerders bepalen welke verkeersstromen voorrang krijgen.

In totaal worden in de regio Utrecht meer dan 100 iVRI’s gerealiseerd en verbonden met de regionale verkeerscentrale. Hiervoor worden achterliggende systemen aangepast. Ook is er aandacht voor de veiligheid en cybersecurity. Met de informatiediensten, die binnen het programma Talking Traffic worden gerealiseerd, werken we aan een betere doorstroming en advies op maat voor reizigers in de regio Utrecht.

Amsterdamseweg - Amersfoort
In Amersfoort start er in de loop van 2018 op de Amsterdamseweg een proef gericht op een betere doorstroming voor fietsers. De slimme verkeerslichten zien bijvoorbeeld dat er een groep fietsers aankomt en kunnen dan zorgen dat het licht langer op groen blijft staan. Zo kan deze groep in één keer passeren. Bij succes gaan we dit in meerdere plaatsen in de regio toepassen.

N201 en Noordelijke Randweg - Utrecht
Op de Noordelijke Randweg in Utrecht en op de N201 gaan proeven met slimme verkeerslichten van start om het vrachtverkeer beter te faciliteren. Hierdoor hoeven zware vrachtwagens minder vaak te stoppen. Dat levert minder CO2-uitstoot en geluidsoverlast op en het verbetert de doorstroming. In Utrecht gaan we aan de slag met het optimaliseren van de verkeerslichten voor het openbaar vervoer.

graph13

iVRI's

De eerste vier slimme verkeerslichten in de regio Utrecht zijn geplaatst in Soest.
Slimme verkeerslichten kunnen onderling communiceren en zijn in staat om aankomend
verkeer te herkennen en prioriteit te geven.

Video
graph13

Amsterdamseweg – gemeente Amersfoort
In Amersfoort start er in de loop van 2018 op de Amsterdamseweg een proef gericht op een betere doorstroming voor fietsers. iVRI’s ‘zien’ dat er een groep fietsers aankomt en kunnen zorgen dat het licht langer op groen staat. Zo kan de groep in één keer door het groene licht. Bij succes gaan we dit in meerdere plaatsen in de regio toepassen.

N201 – provincie Utrecht
Op de N201 is het potentieel van iVRI’s gemeten. En de eerste simulatieresultaten zijn veelbelovend: tussen Uithoorn en Vreeland verbetert de doorstroming voor autoverkeer tot 25%. Met name ter hoogte van het kruispunt N201 – Hofland bij hotel Mijdrecht vermindert de wachttijd. Vanaf oktober meten we de concrete effecten op de doorstroming in de praktijk.

Vanaf oktober starten we ook een pilot op de N201 om aan te tonen dat het mogelijk is om lokaal vrachtverkeer beter te laten doorstromen. Dit gebeurt door een speciale app toe te voegen aan de boordapparatuur van vrachtwagens van Brouwer Transport. iVRI’s zien hierdoor vrachtwagens aankomen en kunnen vervolgens de groentijd verlengen, om zo start- en stopbewegingen te beperken, de CO2-uitstoot terug te dringen en geluidsoverlast te verminderen.

Noordelijke Randweg – gemeente Utrecht
Op de Noordelijke Randweg in Utrecht gaan proeven met iVRI’s verkeerslichten van start om het vrachtverkeer beter te faciliteren. Hierdoor hoeven zware vrachtwagens minder vaak te stoppen. Dat levert minder CO2-uitstoot en geluidsoverlast op en het verbetert de doorstroming. In Utrecht gaan we ook aan de slag met het optimaliseren van de verkeerslichten voor het openbaar vervoer.